202303.17
0

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Hakkındaki Kanun Özeti

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna bağlı Genel Tebliğ henüz yayımlanmamıştır. Söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemeler hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgi notu aşağıdadır. Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile…

202211.02
0

AR-GE İNDİRİMİ VE TEKNOPARK KAZANÇ İSTİSNASINDAN GİRİŞİM SERMAYESİ FONU AYRILMASI

26.10.2022 RASİM SEZER S.M. MALİ MÜŞAVİR   YASAL DAYANAK: Uygulama, 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun neticesinde; 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değişiklikler ile…

202204.21
0

TPKK Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’E İLİŞKİN DUYURU 21 Nisan 2022 Basın Açıklaması – 21 Nisan 2022 Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da Türkiye’de yerleşik kişilerin…

202204.21
0

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmış olup, değişik hali ektedir. Bu değişikliğin 8 inci madde 9 uncu fıkra içeriği hakkındaki yorumumuz aşağıdadır. Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarındaki düzenleyecekleri menkul mal (ticari fatura vb.) satış sözleşmelerini ve sözleşme bedelini dövizli olarak kararlaştırabilirler yada dövize endeksleyebilirler. Sözleşme konusu ödemeleri Türk parası cinsinden yerine…

202204.14
0

VERGİ HUKUKU AÇISINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Vergi Hukukumuz, Gelir veyahut Kurumlar Vergisi mükellefi olan kişi veyahut kurumlarımızın, sosyal, askeri ve eğitim amaçlı kurum veya kuruluşları desteklemesi amacıyla, önemli ölçüde teşvik edici bir takım uygulamalar içermektedir.  Bu yazımızda bu teşviklerin önem içeren ve yaygın olan kısımlarını konu edindik. I- GENEL KURAL a- Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar için; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun…

202203.31
0

Bazı KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

(5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yürürlük 01.04.2022) Bilindiği üzere, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Karar’a göre; a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,% 18 b) Ekli (I) sayılı listedeyer alan teslim ve hizmetler için, % 1 c) Ekli (II) sayılı listedeyer alan teslim ve hizmetler için,% 8 olarak uygulanmaktadır. 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı…

202201.25
0

Şirketlerde Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Düzenlemesi

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir TBMM’de kabul edilen 7352 sayılı Kanun ile, döviz ve altın hesaplarını kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren şirketlere Kurumlar Vergisi istisnası getirilmiştir. Bu istisnadan bilanço esasına tabi Gelir Vergisi Mükellefleri de yararlanacaktır. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme şunları kapsamaktadır: A) 17 Şubat’a kadar TL’ye dönüştürülen dövizler…

202112.22
0

2022 Yılı Uygulanacak Vergi Oranları ve Hadleri, Ücret Hesaplamaları Hk. Duyuru

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 2022 yılına ilişkin değişen vergi oranları ve hadleri ile asgari ücret ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır. 2022 Asgari Ücret ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)   ASGARİ ÜCRET 5.004,00   SGK…

202111.22
0

26.10.2021 Tarih ve 7338 Sayılı Kanun Değişiklikleri

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir Bilindiği üzere 26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı kanunla Vergi Usul Kanunu(V.U.K.),Gelir Vergisi Kanunu(G.V.), Damga Vergisi (D.V.), Sermaye Piyasası Kanunu ile Banka Sigorta Muameleleri Vergisi Kanununda (B.S.M.V.) değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler özet olarak aşağıda verilmektedir. 1-) Basit usule tabi mükelleflerin gelirleri 01.01.2021 tarihinden itibaren Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. Bu…

202108.02
0

GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); Kurumlar vergisi mükellefleri ile; Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim…