AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. yılların mesleki birikimini barındıran, her biri aynı zamanda Bağımsız denetçi olan Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler tarafından kurulmuştur. Uzun bir tecrübe ve birlikteliğin sonunda, mesleğin önde gelen uzman kişileri ile kuruluşu yapılan Bağımsız  denetim şirketimiz, tüm meslektaşlara açık olma politikasını ilke olarak benimsemiştir.
 
Bağımsız denetim kavramı, SPK uygulamaları dışında, 6102 sayılı TTK ile birlikte yasal altyapıya kavuşmuştur. Kamu Gözetim Kurumunun ihdası ve yetkili kılınması sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Bağımsız denetim kurallı yeni bir sürece girmiştir.
 
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. yakın bir süreçte, Türkiye ve uluslararası alanda söz sahibi olacak bağımsız denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile önemli bir yer edinmeyi hedeflemektedir.
 
Dünyanın gelişmekte olan en istikrarlı ekonomilerinden biri olan Türkiye’ye olan ilgi, bağımsız denetim alanında daha yerel bağımsız denetim firmalarına olan ihtiyacı daha da artırmıştır.. Vergi uzmanlığı, bağımsız dış denetim, hukuk danışmanlığı, finans danışmanlığı, risk yönetimi konularında yetkin bir kadro ve denetim ekibine sahip olan AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tüm ülke genelinde faaliyette bulunan finansal, ticari ve endüstriyel piyasaların önemli bir çözüm ortağı olacaktır.