Bilindiği üzere, Bağımsız denetim 6102 sayılı TTK ile birlikte yasal altyapıya kavuşmuştur. Kamu Gözetim Kurumunun ihdasının akabinde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bağımsız denetim yeni bir sürece girmiştir. 
 
Bağımsız denetim, yapısı gereği kurumsal çatı altında yapılması gereken kollektif bir çalışma alanı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Geçen süreç bize göstermiştir ki, bağımsız  denetim işinde söz sahibi olmak için, birlikte, güçlü bir yapı kurmak gerekmektedir. Bizde bu düşünceden hareketle, yılların mesleki birikimini, biz olma düşüncesiyle bir araya getirdik. 
 
Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz “AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ” tüm meslektaşlarımızı kucaklayan bir misyon ile hizmet sunmayı hedeflemektedir.
Çözüm odaklı, paylaşımcı, sektörde öncü, “küçük olsun benim olsun değil aksine büyük olsun hepimizin olsun” anlayışı ile tüm meslektaşlarımızı kucaklayan bir yaklaşımla yola çıktık. 
 
Mesleki birlikteliği önemseyen, paylaşımcı, bağımsız denetim işini bu büyük gaye ve vizyon etrafında birleştirmek isteyen tüm meslektaşlarımıza kapımız hep açık olacaktır.
 
Yönetim Kurulu Başkanı