Kamuoyu ve bilgi kullanıcıların güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır.
 
Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir. Denetçi görüşü firmanın mali durumunun görünürlüğünü daha güvenilir sunmakla beraber, şirketin paydaşlarına ve bilgi kullanıcılarına karşı daha şeffaf ve kurumsal olmasında etkilidir.
 
Bu bağlamda bağımsız denetim kapsamındaki yaptığımız hizmetleri;
 
► Finansal Tabloların Denetimi
 → Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS)
 → Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Usulü Genel Tebliği)
► TTK’ya Göre Bağımsız Denetim
► Halka Açık Şirketlerin Bağımsız Denetimi
► Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi
► Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi
► Sigorta Şirketlerinin Bağımsız Denetimi
► Özel Amaçlı Bağımsız Denetim