202112.22
0

2022 Yılı Uygulanacak Vergi Oranları ve Hadleri, Ücret Hesaplamaları Hk. Duyuru

Yılmaz ÖZEL

Yeminli Mali Müşavir


2022 yılına ilişkin değişen vergi oranları ve hadleri ile asgari ücret ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır.

2022 Asgari Ücret

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET 5.004,00  
SGK PRİMİ% 14 700,56  
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04  
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60  
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40  

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00  
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62  
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70

– Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.


2022 Yılı Gelir Vergisi Oranları 

Ücretliler için gelir vergisi oranları

Gelir Dilimi Vergi Oranı
32.000 TL’ye kadar Yüzde 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası Yüzde 20
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası Yüzde 27
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası Yüzde 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası Yüzde 40

 

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi Vergi Oranı
32.000 TL’ye kadar Yüzde 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası Yüzde 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası Yüzde 27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası Yüzde 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası Yüzde 40

2022 Beyanname Damga Vergisi Tutarları

Vergi Adı Tutarı
Yıllık gelir vergisi beyannamesi  132,30
kurumlar vergisi beyannamesi  176,70
Katma değer beyannamesi (Kdv)    87,30
Muhtasar Beyannamesi    87,30
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)    87,30
Gümrük idarelerine verilen beyannameler  176,60
Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 64,80
Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 64,80

 

 

2022 Yılı Engellilik İndirim Tutarları

Derece Tutarı
1.Derece Engellilik İndirimi  2.000,00
2.Derece Engellilik İndirimi  1.170,00
3.Derece Engellilik İndirimi     500,00

2022 Yurtdışından Yolcu Beraberi Getirilen Telefon Harcı İle Pasaport Harcı

IMEI kayıt harcı 2.732 TL

6 aya kadar olan pasaport harcı 309 TL

1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL

2 yıllık pasaport harcı 738 TL

3 yıllık pasaport harcı 1.048,7 TL

4-10 yıllık pasaportun bedeli 1.478 TL

2022 Gider Olarak Yazılan Demirbaş Sınırı ile Fatura Düzenleme Sınırı

2022 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı: 2.000 TL

2022 Yılı Fiş Düzenleme Sınırı: 2.000 TL (2.000 TL üzeri için fatura düzenleme sınırıdır.)

2022 Binek Otomobil Kiralama Gider Yazma Sınırı

2022 Yılı Binek otomobil gider yazılacak tutar sınırı: 8.000 TL

2022 Mesken Kira Geliri İstisnası Şüpheli Alacak Sınırı

2022 Yılı Mesken Kira Geliri İstisnası: 9.500 TL

2022 Yılı Şüpheli Alacak Sınırı:4.000 TL

2022 Kıdem Tazminat Tavanı

2022 Yılı Kıdem Tazminat Tavan Tutarı:12.976 TL