İşletmeler; strateji geliştirme, mevzuata uyum, iş planı uygulama ve risk yönetimi konularına odaklanırken, vergi uygulamalarına yönelik çözümler geliştirmede sorun yaşayabiliyor.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için vergisel konulardaki sorunlarının çözümlenmesine yöneliktir.

Bu kapsamında vergi danışmanlığı hizmetlerimi Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu gibi kanunlar ile Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları çerçevesinde müşterilerimize vergi planlaması yapmalarında yardımcı olmaya yöneliktir.