Tayyip Yasar

YMM, Sorumlu Denetçi

1983 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

1980 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik hizmetine kurucusu olduğu Mali Müşavirlik bürosu ile başladı

 

Yılmaz Özel

YMM, Sorumlu Denetçi

1982 Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi Maliye Fakültesi ) Mali Bilimler ve Muhasebe Bölümü

2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi

 

Hasan Ünlü

YMM, Avukat

Hasan Ünlü, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1972 yılında Maliye Bakanlığı’nda Gelir Uzmanı olarak göreve başlamış ve 1976-1980 yılları arasında

Ebubekir Taşyürek

YMM, Sorumlu Denetçi

1960 yılında Erzurum’da doğdu.

1982 yılı haziran ayında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim 

Mehmet İhsan Ünlüsan

YMM, Sorumlu Denetçi

1964 yılında Ankara’da doğdu. 1987 de Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümünden mezun oldu.

1988 yılında girdiği seçme sınavlarını kazanarak Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler 

 

Rasim Sezer

SMMM, Sorumlu Denetçi

1983 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi – Muhasebe Finansman bölümünden mezun oldu. 1986 yılında, Bakırköy ilçesinde Serbest Mali Müşavirlik faaliyetine başladı. 

Mesleki alanda ve

 

Nail Çamcı

SMMM, Sorumlu Denetçi

1987 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

1988 Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik hizmetine kurucusu olduğu Mali Müşavirlik Bürosu ile başladı 

 

Abdulaziz Ural

SMMM, Sorumlu Denetçi

1984 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bitirdi. 1982 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine hak kazanarak, kurucusu olduğu S.M.Mali Müşavirlik Bürosu vasıtası 

Ümit Aydınoğlu

SMMM, Sorumlu Denetçi

2000 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2003 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanına hak kazanarak mesleğin çeşitli kademelerinde bağımlı olarak 

Çetin Dönmez

SMMM, Sorumlu Denetçi

1986 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi

1989 Yılı İstanbul Birlik Vakfı uhdesinde kurulan “Meslekte Birlik Grubu” üyesidir

 

Hayri Öztürk

SMMM, Denetçi

1984 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bitirdi. 1982 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine hak kazanarak, kurucusu olduğu S.M.Mali Müşavirlik Bürosu vasıtası mesleğine devam..

Adem Çalışkan

SMMM, Sorumlu Denetçi

1996 Yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İSÜ İşletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

 

Kemal Çelik

YMM Sorumlu Denetçi

1991 yılında Anadolu Üniversitesi  İktisat Bölümünden lisans, 1995 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Türk Vergi Sisteminde İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Endeksleme”

Mahmut Celal Terzi

SMMM, Sorumlu Denetçi

1948’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. İlkokulu Rize-Derepazarı, ortaokulu Rize’de, liseyi Trabzon’da ve yükseköğrenimini İstanbul’da tamamladı.İlköğrenimden sonra hafızlık ve Arapça eğitimi gördü..
Muhsin Bilgi

SMMM, Denetçi

1992 Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Fakültesi bitirdi. 1997 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine hak kazanarak, kurucusu olduğu S.M.Mali Müşavirlik Bürosu vasıtası ile mesleğine devam..

Ali Aydoğdu

SMMM, Sorumlu Denetçi

2007 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Bölümü bitirdi. 2010 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine hak kazanarak..

Fatih Hakan Çimen

SMMM Sorumlu Denetçi

1971 yılında Erzincan'da doğdu.İlk,orta ve lise eğitimini Erzincan'da,üniversite eğitimini ise Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme  bölümünü 1993 yılında tamamladı.1998 yılından bu yana Erzincan'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak

Murat Mutlu

SMMM, Denetçi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden 2013 yılında mezun oldu. 2014-2022 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev yaptı.

Ali Yazlı

SMMM, Denetçi

1989'da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Avrupa Topluluğu Bölümü'nde Yüksek Lisans çalışmasından sonra 

Furkan Yaşar

SMMM, Sorumlu Denetçi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur.
TÜRMOB’tan 27/06/2021 tarihinde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" "ruhsatını almış olup, KGK tarafından verilen 23/08/2021 tarihli BD/2021/17247 Belgesiyle “Bağımsız Denetçi” unvanı almaya hak kazanmıştır. İngilizce bilmektedir.

Ali Yakup SAYAN

Denetçi/YMM

2009 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılından itibaren 13 yıl boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesinde vergi müfettişi ve vergi başmüfettişi olarak görev yapmıştır.

Faruk Aydın

SMMM/Denetçi

1992 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
1996 - 1999  Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Bürosunda çalıştı.