202203.31
0

Bazı KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

(5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yürürlük 01.04.2022)

Bilindiği üzere, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Karar’a göre;

  1. a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,% 18
  2. b) Ekli (I) sayılı listedeyer alan teslim ve hizmetler için, % 1
  3. c) Ekli (II) sayılı listedeyer alan teslim ve hizmetler için,% 8

olarak uygulanmaktadır.

5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karar’da yapılan değişiklikler ile bazı teslim ve hizmetlerde KDV oranı indirilmekte bazılarında ise artırılmaktadır.

  • Konutlarda KDV oranı 150 m2 altı için %8, 150 m2 üstü için (Aşan kısım) %18 olarak uygulanacaktır.

Konutların net alanının 150 m2’yi aşıyorsa, 150 m2’si %8 KDV’ye tabi olacak, aşan kısım ise %18 KDV’ye tabi olacaktır.

Bu düzenleme 150 m2 ve altı daire satışı yapanların aleyhine, 150 m2 üstü daire satışı yapanların lehine olmuştur.

Diğer taraftan, yine bu Kararın 10 uncu maddesi uyarınca, bu Kararın yürürlük tarihinden önce (1 Nisan 2022) yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1 inci ve 4 üncü maddelerde kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunacağına hükmedilmiştir.

  • İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Özel Matrah Uygulayarak Yaptıkları Araç Teslimlerinde KDV Oranı %18 uygulanacaktır.

KDV Kanununun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 üncü maddesinin (f) bendinde; ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu Karar ile yapılan değişiklik uyarınca,  ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin, KDV mükellefi olmayanlardan KDV uygulanmaksızın satın aldıkları ve özel matrah uyguladıkları teslimlerde %1 yerine %18 oranında KDV uygulanacaktır.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Sertifikalandırılan Tohumluk ve Fidanların tümü için KDV oranı %1’e indirilmiştir.
  • Deniz taşıtlarının KDV’si %1 den %18’e yükseltildi.

Bütün lokantalarda KDV oranı %8’e indirildi.

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)

  • Süt Endüstrisinde Kullanılan Makine ve Cihazların KDV’si %18’den %8 e İndirildi.
  • Bazı Tarım Makinaları için de KDV oranı %18’den %8’e indirildi.

Bilgilerinize arz ederim.


Yılmaz ÖZEL

Yeminli Mali Müşavir