202204.21
0

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmış olup, değişik hali ektedir. Bu değişikliğin 8 inci madde 9 uncu fıkra içeriği hakkındaki yorumumuz aşağıdadır.

  • Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarındaki düzenleyecekleri menkul mal (ticari fatura vb.) satış sözleşmelerini ve sözleşme bedelini dövizli olarak kararlaştırabilirler yada dövize endeksleyebilirler.
  • Sözleşme konusu ödemeleri Türk parası cinsinden yerine getirmeleri zorunludur.

Bu genelge sadece ödemelerin Türk parası cinsinden yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Yükümlülüklerin Tebliğ hükümlerine göre yerine getirilmemesi halinde;

  • İşlemin tarafları için ayrı ayrı olmak ve
  • Tekrarı halinde 2 kat olarak uygulanmak şartıyla,

11.000,00 TL ila 100.000,00 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Ek: Resmi Gazete


Yılmaz ÖZEL
Yeminli Mali Müşavir