202106.11
0

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. a) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları b)…