1982 Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi Maliye Fakültesi ) Mali Bilimler ve Muhasebe Bölümü

2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası İktisat Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı

1991-1994 Maliye Bakanlığı, Ankara Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü yaptı

1994-1996 Maliye Bakanlığı, İstanbul Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü yaptı

1996-2007 Davutpaşa, Beşiktaş ve Dış Ticaret Vergi Dairesi Müdürlüğünü icra etti

2008 kurucusu olduğu Yeminli Mali Müşavirlik Şti’nde mesleğini sürdürmektedir

2013 yılında KGK tarafından BD/2013-01567 Belgesiyle “Bağımsız Denetçi” unvanı almaya hak kazandı

İngilizce bilmektedir

Kişisel Bilgiler

UnvanYMM, Sorumlu Denetçi
Mailyilmazozel@aksisdenetim.com