1992 Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Fakültesi

1997 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine hak kazanarak, kurucusu olduğu S.M.Mali Müşavirlik Bürosu vasıtası ile mesleğine devam etmektedir

2013 Yılında KGK tarafından BD/2013/01984 Belgesiyle “Bağımsız Denetçi” unvanı almaya hak kazandı

İngilizce bilmektedir

Kişisel Bilgiler

UnvanSMMM, Denetçi