1986 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü bitirdi.

2013 Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finans Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisansını “Çalışma Sermayesi” konusunda tamamladı.

1988 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik hizmetine kurucusu olduğu mali müşavirlik bürosu ile başladı ve devam etmektedir.

1989 Yılı İstanbul Birlik Vakfı uhdesinde kurulan “Meslekte Birlik Grubu” kurucularındandır.

2003 Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı kurucu üyesi

2003 meslek hayatını kurucusu olduğu Mali İşler Yönetim Danışmanlığı ve Finansal Denetim Hizmeti dâhilinde Marmara Koza markası ile sürdürmektedir.

2013 yılında “Sermaye Piyasası Kurumu Bağımsız Denetim Lisansı” aldı.

2013 yılında KGK tarafından BD/2013-0560 Belgesiyle “Bağımsız Denetçi” unvanı almaya hak kazandı

2010 yılından beridir TURMOB delegesidir.

İngilizce bilmektedir.

Kişisel Bilgiler

UnvanSMMM, Sorumlu Denetçi
Mailmehmetguclu@aksisdenetim.com