1996 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

1999 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine hak kazanarak, kurucusu olduğu S.M.Mali Müşavirlik Bürosu vasıtası ile mesleğine devam etmektedir

1989 Yılı İstanbul Birlik Vakfı uhdesinde kurulan “Meslekte Birlik Grubu” üyesidir

2010-2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası (İSMMMO) Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu

2013 Yılında KGK tarafından BD/2013-02395 Belgesiyle “Bağımsız Denetçi” unvanı almaya hak kazandı

İngilizce dilini bilmektedir

Kişisel Bilgiler

UnvanSMMM, Sorumlu Denetçi
Mailademcaliskan@aksisdenetim.com