2000 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2003 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanına hak kazanarak mesleğin çeşitli kademelerinde bağımlı olarak çalışmıştır. Halen Demiröz YMM Ltd. Şti.’de çalışmaktadır

2013 Yılında KGK tarafından BD/2013/01617 Belgesiyle “Bağımsız Denetçi” unvanı almaya hak kazandı

Kişisel Bilgiler

ÜnvanSMMM, Sorumlu Denetçi
Mailumitaydinoglu@aksisdenetim.com