1986 Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

1994 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine hak kazanarak, mesleğin çeşitli kademelerinde üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır

2013 Yılında KGK tarafından BD/2013/00759 Belgesiyle “Bağımsız Denetçi” unvanı almaya hak kazandı

Kişisel Bilgiler

UnvanSMMM, Denetçi