202010.15
0

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Yılmaz ÖZEL

Yeminli Mali Müşavir

9 Ekim 2020 tarih – 31269 sayılı Resmi Gazetede “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu yönetmelikte değişen bazı tanımlamalara yer verilmiştir. Ayrıca önceki yönetmelikte yer alan, dilekçe örneği (ek-1), genel kurulda hazırda bulunanlar listesi örneği (ek-2), vekaletname örneği(ek-3), toplantı tutanağı örneği (ek-4), iç yönerge örneği (ek-5) yeniden düzenlenmiştir.
Resmi Gazete ile bu ekler yazımız ekindedir.

09.10.2020 Tarihli Resmi Gazete

Dilekçe Örneği