202102.22
0

01.03.2021 Tarihinden Geçerli KDV Tevkifat Nispetleri ve KDV Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

Yılmaz ÖZEL

Yeminli Mali Müşavir

1-5108 sayılı Kanuna göre tevkifat yapmak zorunda olan belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kuruluşlarda eklenmiştir;

“- Sigorta ve reasürans şirketleri,

– Sendikalar ve üst kuruluşları,

– Vakıf üniversiteleri,

– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,”


2-Evvelce tevkifat kapsamında yer almayan aşağıdaki teslimler tevkifat kapsamına alınmıştır.

MAL VEYA HİZMETİN CİNSİ TEVKİFAT ORANI
Karayoluyla yük taşımacılığı hizmeti 2/10
Ticari Reklam Hizmeti (Her türlü) 3/10
KDV Mükellefleri tarafından DMO’ya yapılan ve tebliğde sayılmayan her türlü teslim (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç) 2/10
KDV mükellefleri tarafından Belirlenmiş alıcılara verilen ve tebliğde sayılmayan diğer hizmet teslimlerinde 5/10

Öğrenci veya işyeri personelinin kendi aralarında anlaşarak tuttukları servis ile hizmet almaları halinde tevkifat uygulaması yoktur.

Taşıma işini bizzat yapmayıp başkasına yaptıran firma nakliyeciden aldığı faturada tevkifat olacak, ancak kendisinin hizmet alana kestiği faturada tevkifat olmayacaktır.

Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifata tabi değildir.

Reklam hizmetlerinin bir kısmının yada tamamının alt yüklenicilere devredilmesi tevkifata mani değildir.


3-Aşağıdaki mal ve hizmetlere ait tevkifat oranları güncellenmiştir.

MAL VEYA HİZMETİN CİNSİ ESKİ ORAN YENİ ORAN
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik mimarlık ve etüd proje işleri*(Belirlenmiş alıcılar dışındaki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV Dahil 5.000.000 TL ve üzerinde olan yapım işleri tevkifat kapsamına alınmıştır.) 3/10 4/10
Makina teçhizat demirbaş ve taşıtlara ait tamir bakım ve onarım işleri 5/10 7/10
Fason tekstil ve konfeksiyon işlemleri 5/10 7/10
Temizlik ve çevre bakım hizmetleri 7/10 9/10
Her türlü baskı ve basım hizmetleri 5/10 7/10
Servis hizmetleri** 5/10 5/10

Belirlenmiş alıcılar dışındaki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri tevkifat kapsamına alındı.

Servis hizmetlerinin tevkifat oranı değişmedi ancak nakliye hizmetlerine de tevkifat getirildi.


4-Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat oranları değiştirilmiştir.


Sözleşmede Öngörülen Hizmet Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı
İşlem Türü Oran
Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin I/C2.1.3.2.10. bölümü) 9/10 Tevkifat Yok 5/10
İlaçlama Hizmetleri
Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetler
Atık Yönetimi Hizmetleri
Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmet Yapım İşleri (Tebliğin I/C2.1.3.2.1. bölümü) 4/10 4/10 4/10
Bina ve Arazi Hizmetleri

 

5-Kısmi Tevkifat iade işlemlerinde KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için alıcı tarafından tevkif edilen verginin beyan edilmiş ve ödenmiş olması gerekir.(Ödeme şartı bu düzenleme ile getirilmiştir.)

KDV Tevkifat Nispetleri ve KDV Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler