Menduh Atan, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisans derecesine sahip olup aşağıdaki lisanslara sahiptir:

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, TÜRMOB
  • Denetim Lisansı, KGK
  • Denetim Lisansı, SPK
  • İleri Düzey Lisans, SPK
  • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, SPK
  • Kredi Derecelendirme Lisansı, SPK

2005 yılında KPMG’de iş hayatına başlamış Ocak 2016’da Kıdemli Müdür olarak ayrılmış ve Mart 2017’ye kadar Türkiye’nin önde gelen halka açık bir holdinginde Uyum ve İç Denetim Bölüm Başkanlığı’nı yürütmüş, ve Mart 2017’de Aksis’e Genel Müdür ve Sorumlu Denetçi olarak katılmıştır.

Kişisel Bilgiler

UnvanSMMM, Sorumlu Denetçi
Mailmatan@aksisdenetim.com