1971 yılında Erzincan’da doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Erzincan’da,üniversite eğitimini ise Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü 1993 yılında tamamladı. 1998 yılından bu yana Erzincan’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak, 2016 yılından itibaren de Bağımsız Denetçi olarak mesleki faaliyetine devam etmektedir. İyi derece de İngilizce bilmektedir.

Read More

Mehmet İhsan Ünlüsan’ın Özgeçmişi 1964 yılında Ankara’da doğdu. 1987 de Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında girdiği seçme sınavlarını kazanarak Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü mesleğine adım attı.1992 yılında yapılan yeterlilik sınavını vererek Gelirler Kontrolörlüğüne intisabetti. 1997 de Gelirler Kontrolörlüğü yanında İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevini de vekaleten yürütmeye başladı. 1998 yılında geri…

Read More

1991 yılında Anadolu Üniversitesi  İktisat Bölümünden lisans, 1995 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Türk Vergi Sisteminde İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Endeksleme” konulu teziyle Maliye Bilim Uzmanı ünvanı ve yüksek lisans yüksek lisans derecesini almıştır. Maliye Bakanlığında değişik görevlerde bulunduktan sonra, Dumlupınar Üniversitesi İİBF’de akademik ve SBE’de idari görev almıştır. 1997 yılında SMMM, 2007 yılında YMM ünvanını…

Read More

1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Avrupa Topluluğu Bölümü’nde Yüksek Lisans çalışmasından sonra Nişantaşı Üniversitesi UFRS ve Denetim Dalın’da Yüksek Lisansını tamamladı. 1992 yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmaktadır. Birlik Vakfı Mali Müşavirler Meslekte Birlik Gurubu yönetiminde uzun yıllar çalıştı.

Read More

2004 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisans derecesine sahip olup; aşağıdaki lisanslara sahiptir: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, TÜRMOB Bağımsız Denetçi Belgesi, KGK Bağımsız Denetim Lisansı, SPK Temmuz 2005 yılında Sırdaş YMM’ de Tam Tasdik Vergi Denetçisi olarak başlamış Nisan 2016’da Aksis’ e Sorumlu Denetçi olarak katılmıştır.

Read More

Hasan Ünlü, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1972 yılında Maliye Bakanlığı’nda Gelir Uzmanı olarak göreve başlamış ve 1976-1980 yılları arasında Vergi Denetmeni olarak görev yaptıktan sonra avukatlık stajı nedeniyle kamu görevinden ayrılmış 1 Ocak 1981 tarihinden itibaren avukatlığa başlamıştır 1998 yılında Yeminli Mali Müşavirliğe hak kazanmış ve 1999-2011 yılları arasında fiilen YMM ve Avukatlık…

Read More

Menduh Atan, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisans derecesine sahip olup aşağıdaki lisanslara sahiptir: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, TÜRMOB Denetim Lisansı, KGK Denetim Lisansı, SPK İleri Düzey Lisans, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, SPK Kredi Derecelendirme Lisansı, SPK 2005 yılında KPMG’de iş hayatına…

Read More

1983 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1980 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik hizmetine kurucusu olduğu Mali Müşavirlik bürosu ile başladı 1998 Yeminli Mali Müşavir unvanını almaya hak kazandı. Kurucu ortağı olduğu Sırdaş Y.M. Müşavirlik A.Ş. ‘de mesleğini sürdürmektedir 1989 Yılı İstanbul Birlik Vakfı uhdesinde kurulan “Meslekte Birlik Grubu” kurucularındandır 2013 yılında KGK…

Read More

1986 Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İş İdare Bölümü 1987 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak kurucusu olduğu Mali Müşavirlik Bürosu ile işe başladı ve halen devam etmektedir 2005 yılında bağımsız denetim şirketini kurarak uluslararası network ağına katıldı 2011 yılında “Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetçi” belgesini aldı 2013 Yılında KGK tarafından BD/2013-01064 Belgesiyle “Bağımsız Denetçi”…

Read More

1983 Erzurum Atatürk Üniversitesi işletme fakültesi “Muhasebe-Finans” Bölümü 1987 Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik hizmetine kurucusu olduğu Mali Müşavirlik Bürosu ile başladı ve devam etmektedir 1989 Yılı İstanbul Birlik Vakfı uhdesinde kurulan “Meslekte Birlik Grubu” üyesidir 1996 İstanbul “Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği” Kurucu üyesi 1997-2006 Milli Eğitim Bakanlığı Esenler Ressam Şevket Dağ…

Read More