AR-GE İndirimi ve Destekler
201805.22
0

AR-GE İndirimi ve Destekler

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi AMAÇ: Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar…

15 Milyon USD Yabancı Para Cinsinden Borcu  Bulunan Şirketlerin Merkez Bankası’na Yapacakları Bildirimler
201804.20
0

15 Milyon USD Yabancı Para Cinsinden Borcu Bulunan Şirketlerin Merkez Bankası’na Yapacakları Bildirimler

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir Döviz pozisyonunu  etkileyen işlemlerin T.C. Merkez Bankası tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili “Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Nisan 2018” Merkez Bankası faydalı dokümanlar linkine eklenmiştir. Buna göre; 01.01.2017-31.03.2017 Dönemi bildirimi 30 Nisan 2018’e kadar…

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Tecili
201802.27
0

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Tecili

YILMAZ ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 Sayılı Karar yayımlanmıştır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 48/A maddesine göre vergiye uyumlu mükellefin borçları, Kararda belirtilen “çok zor durum hali”nin tespiti ve mükellefin “çok zor durumu derecesine” göre 6…

15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirilmesi Hakkında
201802.19
0

15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirilmesi Hakkında

Yılmaz ÖZEL Yeminli Mali Müşavir 17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.   Yönetmelik ile yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü…