Mal ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi ve Tevsiki ( Belgelendirilmesi )
201507.28
0

Mal ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi ve Tevsiki ( Belgelendirilmesi )

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak, sırasıyla…

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Siteleri
201507.28
0

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Siteleri

Mehmet KÜLTE SMMM, Sorumlu Denetçi Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (”Eski TTK”), 1 Temmuz 2012 itibariyle yerini 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na (Yeni TTK) bırakmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Kamuoyuna ilk duyurulduğundan yasalaştığı tarihe değin gecen süreçte de hukuk ve ekonomi çevrelerinde…

201503.20
0

Meslektaş Buluşmaları-1

Aksis Bağımsız Denetim A.Ş. Açılış Programı ve Meslektaş Buluşması 21.03.2015 tarihinde meslektaşlarımızı katılımı ile İstanbul Titanic Otel’de gerçekleştirildi.