Gayrimenkul Satışlarında İstisna Uygulaması
201801.24
0

Gayrimenkul Satışlarında İstisna Uygulaması

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi Vergi sistemimiz, İşletmelerin mali yapısını ve öz sermaye yeterliliğini güçlendirmek maksadı ile, şirket aktifine alınan gayrimenkullerin belirli bir süre ile satılmadan aktifte tutulmasını, satış halinde de kar dağıtımı olarak kullanılmayıp belli süre şirket fonları içerisinde bekletilmesini teşvik eden hükümler içermektedir.  5520 Sayılı kurumlar vergisi kanunu ile devam ettirilen bu uygulama,…

Hisse Devir Kazancı ve Vergilendirmesi
201512.02
0

Hisse Devir Kazancı ve Vergilendirmesi

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi Vergilendirme sırasında, iktisap bedeli, hisselerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması gerekir. I-GERÇEK KİŞİLERİN  A-LİMİTED ŞİRKETLERE AİT PAYLARI Limited şirketlerde, hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamadığı için, şirket hissesi ne…

Anonim Şirketlerde Tasfiyeye Giriş ve Tasfiye Sonrası İşlemler
201508.05
0

Anonim Şirketlerde Tasfiyeye Giriş ve Tasfiye Sonrası İşlemler

Halil İbrahim AVCI SMMM, Sorumlu Denetçi GİRİŞ; Ticari hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından tüzel kişilik şeklinde kurulan,  şirketlerden biri de Anonim Şirket’lerdir. Kurulmuş olan Anonim şirketlerin ömrünün sonlanmasından bir tanesi de şirketin Tasfiyeye girerek tasfiye şartlarına oluşturarak son bulmasıdır. TASFİYE; Şirketin tüm aktiflerinin paraya çevrilip, alacaklarının tahsil edilerek,  şirketin tüm borçlarının ödenmesi, vergi ve Amme alacağından sonra…

Teknokentlerde Vergi Muafiyeti ve Destekler
201508.03
0

Teknokentlerde Vergi Muafiyeti ve Destekler

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde hizmet veren Teknokentler konusunda sıkça sorulan sorulara cevaplar bulabileceğiniz bir makele. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya ileri…

Primli Ücret ve Mesai Fazlası Sorunu
201508.03
0

Primli Ücret ve Mesai Fazlası Sorunu

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Deentçi Rasim Sezer’den günümüzde sıkça sorun olarak gündeme gelen Primli Ücret ve Fazla Mesai Sorunu hakkında bilgi edinebileceğiniz bir makele. 1.   PRİMLİ ÜCRET SİSTEMİ Primli ücret sistemleri genel olarak, bir yandan işletmenin karlılığını yükseltmek amacı güderken, diğer yandan da çalışanın verimliliğini ödüllendirmeyi hedefleyen bir sistemdir. Prim, işletme yönetimince işçiye garanti edilmiş…

Mal ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi ve Tevsiki ( Belgelendirilmesi )
201507.28
0

Mal ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi ve Tevsiki ( Belgelendirilmesi )

Rasim SEZER SMMM, Sorumlu Denetçi GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak, sırasıyla…

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Siteleri
201507.28
0

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Siteleri

Mehmet KÜLTE SMMM, Sorumlu Denetçi Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (”Eski TTK”), 1 Temmuz 2012 itibariyle yerini 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na (Yeni TTK) bırakmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Kamuoyuna ilk duyurulduğundan yasalaştığı tarihe değin gecen süreçte de hukuk ve ekonomi çevrelerinde…