Yönetim Danışmanlığı


Amacınız ister şirketinizin belirli bir kolunu büyütmek, ister kapsamlı bir dönüşümle şirketinizi geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirebilmek için, doğru kararları almanızda ve bu kararları uygulama aşamalarında hizmet verilmektedir.

 Değerleme Hizmeti


Değerlemede hedef şirketin geleceğine, güçlü ve zayıf yönlerine odaklanılmalı ve bir ‘’swot analizi’’ yapılarak indirgenmiş nakit akışları (İNA), emsal karşılaştırma ve düzeltilmiş özkaynak yöntemleri asgari olarak kullanılmalıdır.

 Bağımsız Denetim


Kamuoyu ve bilgi kullanıcıların güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır. Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama..

 Vergi Danışmanlığı


Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için vergisel konulardaki sorunlarının çözümlenmesine yöneliktir. Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin doğru zamanda..

Yayınlar ve Makaleler  

 • Hisse Devir Kazancı ve Vergilendirmesi

  Hisse Devir Kazancı ve Vergilendirmesi

  admin  Comments (0)
  Vergilendirme sırasında, iktisap bedeli, hisselerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması gerekir. I-GERÇEK KİŞİLERİN ...

  Anonim Şirketlerde Tasfiyeye Giriş ve Tasfiye Sonrası İşlemler

  admin  Comments (0)
  GİRİŞ; Ticari hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından tüzel kişilik şeklinde kurulan,  şirketlerden biri de Anonim Şirket’lerdir. Kurulmuş olan Anonim şirketlerin ömrünün sonlanmasından bir tanesi de şirketin Tasfiyeye girerek tasfiye şartlarına oluşturarak son bulmasıdır. TASFİYE; Şirketin tüm aktiflerinin...
 • Teknokentlerde Vergi Muafiyeti ve Destekler

  Teknokentlerde Vergi Muafiyeti ve Destekler

  admin  Comments (0)
  4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde hizmet veren Teknokentler konusunda sıkça sorulan sorulara cevaplar bulabileceğiniz bir makele. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme...
  Primli Ücret ve Mesai Fazlası Sorunu

  Primli Ücret ve Mesai Fazlası Sorunu

  admin  Comments (0)
  Rasim Sezer’den günümüzde sıkça sorun olarak gündeme gelen Primli Ücret ve Fazla Mesai Sorunu hakkında bilgi edinebileceğiniz bir makele. 1.   PRİMLİ ÜCRET SİSTEMİ Primli ücret sistemleri genel olarak, bir yandan işletmenin karlılığını yükseltmek amacı güderken,...
 • Mal ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi ve Tevsiki ( Belgelendirilmesi )

  Mal ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesi ve Tevsiki ( Belgelendirilmesi )

  admin  Comments (0)
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmiştir. Bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin...
  Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Siteleri

  Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Siteleri

  admin  Comments (0)
  lkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (”Eski TTK”), 1 Temmuz 2012 itibariyle yerini 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na (Yeni TTK) bırakmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu...

Bizden Haberler

 

Etkinlikler

 

 • Meslektaş Buluşmaları-1

  Meslektaş Buluşmaları-1

  admin  Comments (0)
  Aksis Bağımsız Denetim A.Ş. Açılış Programı ve Meslektaş Buluşması 21.03.2015 tarihinde meslektaşlarımızı katılımı ile İstanbul Titanic Otel’de gerçekleştirildi.